Saturday, January 1, 2011

Codex to be law in all the world

From Annelies: 
 
"On 11/05/2010 I have written an article on the website WantToKnow on the upcoming Codex Alimentarius.

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking/

It is based on my research and opinions over the past few years concerning Codex Alimentarius.

See: http://www.CodexAlimentarius.Come2me.nl

As improbable as the Codex Alimentarius initially seemed to me, it indeed has become reality.

On 19/12/2010 the bill S.510 was passed and currently only awaits Obama's signature to be adopted.

If you're thinking: "Yes, but that's in America and that is far from my bed," then I would be happy to give you a really good shake.

There are 149 countries affiliated with the Codex Alimentarius, including the Netherlands, since the introduction in 1962.
The Codex Alimentarius was not initially law: it was information.

But now, failure to follow the Codex Alimentarius directive provides sanction programs.

The assumption of S.510 has direct consequences for each of the connected Codex Alimentarius members, including the Netherlands.

Section 305 of this Act, is only about how the FDA, foreign policy will approach and impose their rules.
Here is the verbatim text:

Page.
217

"SEC. 308.
FOREIGN OFFICES OF THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION.

"IN GENERAL.-The Secretary Shall establishment offices
14 of the Food and Drug Administration in Foreign Countries
15 selected by the Secretary, to Provide Assistance to the
16 appropriate governmental entities or with respect Such Countries
17 Measures to providence for the safety of articles of food and
18 Other products regulated by the Food and Drug Administration
19 Such station Exported by country to the United States,
20 including by directly conducting risk-based inspections and Such
21 articles and by supporting Such inspections Such
22 governmental entity.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2751eas/pdf/BILLS-111hr2751eas.pdf

The FDA will make every effort to pressure the rest of the world into following these deadly rules. Using the enormous influence of Monsanto and the ESFA will undoubtedly happen.
See also my web sites:

http://www.AntiMonsanto.Come2me.nl and http://www.CodexAlimentrius.Come2me.nl
and
http://www.naturalnews.com/030863_food_safety_bill_Codex_Alimentarius.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Op 05-11-2010 heb ik voor de web-site WantToKnow een artikel geschreven over de op handen zijnde Codex Alimentarius.

http://www.wanttoknow.nl/overige/de-codex-alimentarius-in-werking/

Dat artikel baseerde ik toen op het in behandeling zijnde wetsvoorstel S.510 in de Amerikaanse Senaat met wat ik al een paar jaar dacht te weten over de Codex Alimentarius.

Zie:
http://www.CodexAlimentarius.Come2me.nl

Zo onwaarschijnlijk als de Codex Alimentarius aanvankelijk leek voor mij, zo werkelijk is het nu geworden.

Op 19-12-2010 is het wetsvoorstel S.510 aangenomen.

Als U nu denkt: "ja, maar dat is in Amerika en dat is ver van mijn bed", dan moet ik U echt even goed wakkerschudden.

Er zijn 149 landen aangesloten bij de Codex Alimentarius, waaronder Nederland sinds de invoering in 1962. De Codex Alimentarius is geen wet: het is een richtlijn.

Het niet navolgen van deze richtlijn levert santie's op.

De aanname van S.510 heeft directe gevolgen voor elk aangesloten Codex Alimentarius-lid, dus ook voor Nederland.

Sectie 305, van deze wet, gaat uitsluitend over, hoe de FDA,de buitenlandse politiek zal benaderen en hun regels opleggen. Hier de letterlijke tekst:

Pag. 217

SEC. 308. FOREIGN OFFICES OF THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION.

IN GENERAL.—The Secretary shall establish offices
14 of the Food and Drug Administration in foreign countries
15 selected by the Secretary, to provide assistance to the
16 appropriate governmental entities of such countries with respect
17 to measures to provide for the safety of articles of food and
18 other products regulated by the Food and Drug Administra19
tion exported by such country to the United States, includ20
ing by directly conducting risk-based inspections of such ar21
ticles and supporting such inspections by such govern22
mental entity.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr2751eas/pdf/BILLS-111hr2751eas.pdf

De FDA gaat alles op alles zetten om ook in de rest van de wereld deze dodelijke regels door te drukken. Met behulp van de enorme invloed van Monsanto en de ESFA in zal dat ongetwijfeld gaan gebeuren. Zie ook mijn web-site's:

http://www.AntiMonsanto.Come2me.nl en http://www.CodexAlimentrius.Come2me.nl
en
http://www.naturalnews.com/030863_food_safety_bill_Codex_Alimentarius.html


No comments:

Post a Comment